Τομεις Δρασης

Brands

We are Here to Support You

Dermoceuticals

Οι παρακάτω συνεργασίες δίνουν σήμερα στη medidrops τη δυνατότητα να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα θεραπειών αισθητικής (προσώπου και σώματος), με τη συμβολή πρωτοπόρων, εξειδικευμένων και εξατομικευμένων πρωτοκόλλων που έχει δημιουργήσει, τα οποία και εξασφαλίζουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα, με ταυτόχρονα ικανοποιημένους ασθενείς.

Injectables

Οι παρακάτω συνεργασίες δίνουν σήμερα στη medidrops τη δυνατότητα να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα θεραπειών ιατρικής αισθητικής (προσώπου και σώματος), με τη συμβολή πρωτοπόρων, εξειδικευμένων και εξατομικευμένων πρωτοκόλλων που έχει δημιουργήσει, τα οποία και εξασφαλίζουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα, με ταυτόχρονα ικανοποιημένους ασθενείς.

Technologies

Οι παρακάτω συνεργασίες δίνουν σήμερα στη medidrops τη δυνατότητα να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα θεραπειών αισθητικής και αισθητικής ιατρικής (προσώπου και σώματος), με τη συμβολή πρωτοπόρων, εξειδικευμένων και εξατομικευμένων πρωτοκόλλων που έχει δημιουργήσει, τα οποία και εξασφαλίζουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα, με ταυτόχρονα ικανοποιημένους ασθενείς.